Ziekte en verzuim

Een zieke medewerker kost tijd en geld. Dus is het belangrijk dat u op tijd de juiste acties onderneemt. Als dat leidt tot vragen is het fijn als u kunt vertrouwen op een deskundige. Een vraagbaak die meedenkt én meehelpt om de juiste stappen te zetten. Ook bij vragen over aangepast werk, gedeeltelijke werkhervatting en re-integratie. Begin. biedt raad en daad.

Begin. ondersteunt u bij vraagstukken rond ziekte en verzuim zoals:

 • Verplichtingen en mogelijkheden bij verzuim volgens wetgeving (Wet Verbetering Poortwachter)
 • Verzuimvoorschriften voor medewerkers
 • Loondoorbetalingsverplichting
 • Sancties
 • Verzuimgesprekken voeren
 • Het onderhouden of herstellen van contact bij ziekte en verzuim
 • Re-integratiebegeleiding

Een paar voorbeelden ter illustratie:

 • Een zieke medewerker? Begin. legt uit wat de wettelijke verplichtingen en mogelijkheden zijn en hoe u verzuimgesprekken voert. Ook de verplichte documenten kunnen wij voor u verzorgen.
 • Een dreigend conflict met een (zieke) medewerker? Begin. gaat met u en uw medewerker in gesprek om tot een oplossing te komen.
 • Een medewerker die na een langdurige ziekte weer aan de beterende hand is? Begin. adviseert over het bepalen van loonwaarde en mogelijkheden zoals gedeeltelijke hervatting, arbeidstherapeutisch werken en aangepaste werkzaamheden.
 • Een advies van de bedrijfsarts waar u het niet mee eens bent of uw medewerker houdt zich niet aan het advies? Begin. adviseert u welke stappen u kunt nemen en geeft u handvatten om de ontstane situatie te doorbreken en tot oplossing te komen.
 • Een medewerker die door langdurige ziekte zijn werk niet meer kan doen? Begin. begeleidt u en uw medewerker. Ook bij tweede spoor trajecten.